Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Công khai tài sản công 2023

Thực hiện công văn 248/BXD-KHTC ngày 16/01/2024 của Bộ Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì báo cáo về việc công khai tài sản công của đơn vị năm 2023. Nội dung được công khai tại website benhvienxaydungviettri.com.Xem tại đây.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ngân sách 2023

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành quyết định số 105/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ngân sách 2023. Nội dung quyết định xem tại đây.Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Sở y tế Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 16/3/2023, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (Đề án 06) của Sở Y tế. Nội dung chi tiết xem tại đây

Sở Y tế Phú Thọ
Sở Y tế Phú Thọ


Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

Thư mời báo giá

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá thầu hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư tiêu hao 12 tháng. Nội dung cụ thể xem tại đây

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Công khai tài sản công 2022

Thực hiện công văn số 88/BXD-KHTC ngày 10/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban QLDA năm 2022, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì là báo cáo Bộ Xây dựng và công khai các nội dung theo yêu cầu trên website bệnh viện. Nội dung công khai xem tại đây Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Công khai tài chính, báo cáo tài sản công năm 2022

Ngày 11/01/2023, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành quyết định số 02/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.Nội dung Quyết định được đăng tải công khai tại Website của Bệnh viện: www.benhvienxaydungviettri.com. Xem nội dung công văn tại đây.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

 Thực hiện quy định về công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì thông báo giá dịch vụ y tế tại đây