Đại hội Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Xây dựng Việt Trì lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐD ngày 04/5/2020 của Ban thường vụ Hội điều dưỡng tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm...

Giới thiệu logo chính thức của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Ngày 07/7/2020, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã cho ra mắt logo chính thức của mình, thay thế cho hình ảnh nhận diện trước đây (vốn là hình ả...

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì- Đại hội đảng bộ lần hai nhiệm kỳ 2020- 2025

Thực hiện Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng tiến tới Đại hội đại ...

Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Phú Thọ tặng mũ ngăn giọt bắn cho Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Sáng ngày 09/4/2020, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Thọ đã tặng Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 100 mũ ngăn giọt bắn ngừa Virus SAR...

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ra Quyết định số 34/QĐ-BV Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết ...

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi năm 2019

Ngày 12/02/2020, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm...

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì thông báo tuyển dụng lái xe, hộ lý

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BV ngày 09/01/2020 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000...

index