Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Ngày 03-12-2018 vừa qua, tại Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện ...

Trao thưởng học sinh giỏi năm học 2017- 2018 cho con cán bộ viên chức của Bệnh viện

Ngày 15-8-2018 vừa qua đã diễn ra lễ trao thưởng học sinh giỏi năm học 2017- 2018 cho các cháu là con của cán bộ viên chức Bệnh viện Xây dự...

Thông báo tuyển dụng viên chức quản trị viên hệ thống

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì là bệnh viện hạng II trực thuộc Bộ Xây dựng có địa chỉ tại phố Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì...

Lễ công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện

Ngày 02/4/2018 tại Hội trường Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện cho đồ...

Khoa Nội tổng hợp bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Khoa Nội tổng hợp là Khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Khoa có chức năng và nhiệm vụ chín...

Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Khoa có nhiệm ...

Khoa Dược bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Khoa Dược là Khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu...

index