Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Công khai tài sản công 2023

Thực hiện công văn 248/BXD-KHTC ngày 16/01/2024 của Bộ Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì báo cáo về việc công khai tài sản công của đơn vị năm 2023. Nội dung được công khai tại website benhvienxaydungviettri.com.Xem tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét