Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Sở y tế Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 16/3/2023, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (Đề án 06) của Sở Y tế. Nội dung chi tiết xem tại đây

Sở Y tế Phú Thọ
Sở Y tế Phú Thọ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét