Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ngân sách 2023

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành quyết định số 105/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ngân sách 2023. Nội dung quyết định xem tại đây.0 nhận xét:

Đăng nhận xét