Khoa Nội tổng hợp bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Khoa Nội tổng hợp là Khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Khoa có chức năng và nhiệm vụ chín...

Khoa Nội tổng hợp là Khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Khoa có chức năng và nhiệm vụ chính là điều trị bệnh thuộc lĩnh vực nội khoa.

Khoa Nội tổng hợp bệnh viện Xây dựng Việt Trì
Khoa Nội tổng hợp bệnh viện Xây dựng Việt Trì

1.Thông tin liên hệ


  • Địa chỉ: Tầng 1 nhà A bệnh viện Xây dựng Việt Trì
  • Số điện thoại: 02103 913 315
  • Email: noitonghopbvxdviettri@gmail.com
  • Trưởng khoa: BSCKI. Vũ Quốc Dũng 

Related

noi-tong-hop 1083705109812551314

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item