Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính và quản trị mạng.
Slogan của Phòng: Tận tâm- Sáng tạo- Kịp thời.

Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

1. Thông tin liên hệ


 • Địa chỉ: Tầng 2 nhà C Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
 • Điện thoại: 02103 910 827
 • Email: nguyentrungdungdkh@gmail.com
 • Trưởng phòng: DS. Nguyễn Trung Dũng


2. Nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính


 • Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, đào tạo, tổ chức tuyển dụng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, lý lịch, làm thống kê, báo cáo theo quy định.
 • Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Khoa, Phòng
 • Tổ chức công tác quản lý công văn đi, đến trình Giám đốc xem xét, giải quyết
 • Thực hiện tổ chức công tác tiếp khách, phục vụ hội nghị, mít tinh, hội thảo,...trong Bệnh viện.
 • Thực hiện công tác hộ lý, bếp ăn trong Bệnh viện
 • Quản lý cơ sở hạ tầng và các máy văn phòng trong Bệnh viện
 • Quản lý xe và hoạt động lái xe phục vụ công tác của Bệnh viện
 • Vận hành, quản lý hệ thống mạng và máy tính trong toàn Bệnh viện.


3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức hành chính hiện có 16 cán bộ viên chức hoạt động tại 04 tổ:

 • Tổ Hành chính, văn phòng
 • Tổ Hộ lý
 • Tổ lái xe
 • Tổ bảo vệ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét