Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Thực hiện kế hoạch số   /KH-BV ngày 28/6/2019 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11...


Thực hiện kế hoạch số   /KH-BV ngày 28/6/2019 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì thông báo tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như sau
Chi tiết: tại đây

Related

Tuyen dung 2340851290087097582

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item