Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi năm 2019

Ngày 12/02/2020, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.
Chi tiết xem tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét