Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020


Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ra Quyết định số 34/QĐ-BV Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Căn cứ Chương trình hành động này, các Khoa, Phòng triển kahi thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công phụ trách.
Xem toàn bộ nội dung tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét