Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

 Năm 2020, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì triển khai thêm 03 kỹ thuật mới, bổ sung vào danh mục kỹ thuật hiện có của Bệnh viện. 03 danh mục kỹ thuật mới cụ thể như sau:

1. Giác hơi

2. Cứu ngải

3. Soi bóng đồng tử


Toàn bộ danh mục kỹ thuật của Bệnh viện xem tại: https://drive.google.com/file/d/1iV093OQQ8uoc_dlvaBXhpCd4xxTMzDEX/view?usp=sharing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét