Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Công khai tài sản

 Thực hiện công văn số 499/BXD-KHTC ngày 18 tháng  02 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban QLDA năm 2020, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng quy định.Phụ lục báo cáo xem tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét