Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Công khai tài sản công 2022

Thực hiện công văn số 88/BXD-KHTC ngày 10/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban QLDA năm 2022, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì là báo cáo Bộ Xây dựng và công khai các nội dung theo yêu cầu trên website bệnh viện. Nội dung công khai xem tại đây 0 nhận xét:

Đăng nhận xét