Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Công khai tài chính, báo cáo tài sản công năm 2022

Ngày 11/01/2023, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành quyết định số 02/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.Nội dung Quyết định được đăng tải công khai tại Website của Bệnh viện: www.benhvienxaydungviettri.com. Xem nội dung công văn tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét