Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện công văn số 80/BXD-KHTC ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, ngày 19/4/2019 vừa qua, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ra Quyết định số  Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Nội dung Chương trình xem tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét