Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019 vào ngày 03/4/2019 vừa qua. Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện, nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và Quy chế dân chủ năm 2018; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.
Đại hội cán bộ công chức, viên chức Bệnh viện Xây dựng Việt Trì năm 2019
Đại hội cán bộ công chức, viên chức Bệnh viện Xây dựng Việt Trì năm 2019

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong cấp Ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Bệnh viện.

Thay mặt cho lãnh đạo Bệnh viện, đồng chí Đỗ Hoàng Long, Bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Bệnh viện Xây dựng Việt Trì năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Đồng chí Đỗ Hoàng Long, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện

Đồng chí Vũ Quốc Dũng, chủ tịch Công đoàn Bệnh viện thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Đc Vũ Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện
Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, trưởng phòng Tài chính kế toán cũng đã trình bày báo cáo công tác tài chính năm 2018 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Trưởng phòng Tài chính kế toán
Đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Trưởng phòng Tài chính kế toán

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng, các đại biểu trong Hội nghị đã sôi nổi, tích cực phát biểu, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng của Hội nghị và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Bệnh viện Xây dựng Việt Trì năm 2019. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã bầu ra được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét