Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi năm 2018

Ngày 08/5/2019, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm ...

Ngày 08/5/2019, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.
Nội dung quyết định xem tại đây

Related

Thông báo 496021496268463800

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item