Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi năm 2018

Ngày 08/5/2019, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.
Nội dung quyết định xem tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét