Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì- Đại hội đảng bộ lần hai nhiệm kỳ 2020- 2025

Thực hiện Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 18-5-2020, Đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì lần hai nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp
Đại hội đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì lần hai nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp


Tham dự Đại hội lần này có 34 đại biểu là các đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Đỗ Hoàng Long- bí thư Đảng ủy Bệnh viện đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực thảo luận  đóng góp cho các văn kiện của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì lần hai nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu ra được Ban chấp hành Đảng bộ gồm có 05 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí thuộc diện tái cử và 02 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy.

BCH đảng bộ BV Xây dựng Việt Trì nhiệm kỳ 2020- 2025
BCH đảng bộ BV Xây dựng Việt Trì nhiệm kỳ 2020- 2025

Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, đồng chí Đỗ Hoàng Long đã phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội và hứa sẽ cố gắng hết sức mình để lãnh đạo Bệnh viện gặt hái được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội0 nhận xét:

Đăng nhận xét