Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

 Thực hiện quy định về công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì thông báo giá dịch vụ y tế tại đây0 nhận xét:

Đăng nhận xét