Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Công khai tài chính, báo cáo tài sản công năm 2021

Thực hiện công văn số 267/BXD-KHTC ngày 24/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng. Nội dung báo cáo tại đây


Thực hiện công văn số 407/BXD-KHTC ngày 14/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc công khai quyết toán ngân sách 2020 và dự toán ngân sách 2021, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng. Nội dung báo cáo xem tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét